PERSONÁL

Hlavní vedoucí

Hlavní vedoucí zodpovídá za celý chod tábora. Je hlavním organizátorem, můžete se na něj obracet s veškerými dotazy. Komunikuje s rodiči i dětmi.

Programový vedoucí

Programový vedoucí vymýšlí různé aktivity a sestavuje táborový program. Je to velmi kreativní člověk, kterého práce s dětmi baví a velmi dobře ví, jak děti zaujmout. Společně s hlavním vedoucím a hospodářem organizuje tábor.

Hospodář

Hospodář se stará o blaho Vašich dětí. Stará se o to, aby děti měly plná bříška, dováží potraviny, společně s šéf kuchařem sestavuje jídelníček a kontroluje nezávadnost potravin i vody na táboře. Kontroluje dodržování táborového řádu, společně s hlavním vedoucím a programovým vedoucím organizuje tábor.

Zdravotník

Zdravotníkem je kvalifikovaná osoba, která má letitou praxi v oboru a baví jí práce s dětmi. Zdravotník má také absolvovaný zdravonický kurz, je pečlivý, empatický, dokáže se rychle rozhodovat a spolupracuje jak s dětmi, personálem tak i s rodiči. Rodiče informuje o zdravotních komplikacích jejich dětí, také vede záznam o provedených ošetřeních, který je rodičům po táboře k nahlédnutí.

Oddílový vedoucí

Oddíloví vedoucí jsou kvalifikovaní pracovníci, které práce s dětmi velmi baví. Můžete mezi nimi najít studenty vysokých škol, dobrovolníky či sportovní nadšence. Oddílový vedoucí je zodpovědný za děti ve svém oddíle, společně s praktikantem jim věnuje 24 hodinovu péči. Vymýšlí pro ně oddílové hry, je pro ně kamarádem, pedagogem i psychickou podporou. Děti se mu mohou se vším svěřit.

Praktikant

Praktikant je pomocníkem oddílového vedoucího. Pomáhá mu s vedením oddílu, vymýšlí pro děti program, stará se o ně v průběhu dne. Od oddílového vedoucího se učí různým dovednostem, aby později mohl také vykonávat práci kvalifikovaného oddílového vedoucího. Praktikanti jsou pro děti kamarády, kteří nezkazí žádnou srandu.

Šéf kuchař

Hlavní kuchař plní dětem prázdná bříška. Společně s hospodářem sestavuje jídelníček, vaří z kvalitních surovin, hlídá energetické hodnoty a pestrou stravu. Snaží se dětem nabídout co nejvyváženější stravu, která chutná. Ví, co mají děti rády. S dětmi se nesetkává jen u výdejového okénka, ale i jako porotce též hodnotí různé oddílové aktivity.

Pomocníci v kuchyni

Pomocníci šéf kuchaře hrají v kuchyni velkou roli. Pomáhají mu s přípravou jídla, udržují kuchyň čistou, vytvářejí pohodový kolektiv. S dětmi se setkávají jak u výdejového okénka, tak i při různých aktivitách. Zpravidla jsou to mladí lidé, kteří mají k dětem blízko a jsou jim kamarády.

Uklízečka

Paní uklízečka se stará o čistotu sociálního zařížení táborové základy, jídelny, popř. i kuchyně. Kontroluje, zda děti dodržují v chatičkáh pořádek. Děti se s ní mohou setkat na různých oddílových aktivitách. Stejně jako šéf kuchař může hodnotit i v porotě při různých soutěžích.